brand-icon

HARTENCOLLEGE

Wij geloven in ...

Sinds begin 2018 zijn alle katholieke scholen in Groot-Ninove verenigd onder één overkoepelende vzw, die in 2019 werd omgedoopt tot “vzw Hartencollege”. Deze bestuurlijke schaalvergroting geeft de schooldirecties de maximale mogelijkheid om zich te kunnen focussen op hun onderwijsbeleid en de eigenheid van hun pedagogische projecten.

Sinds september 2019 gaan deze scholen zelf ook samen onder de naam “Hartencollege”.

Wij staan voor inspirerend, integrerend en innoverend onderwijs in de regio.

Naast vijf basisscholen en een basisschool voor buitengewoon onderwijs, bieden wij in het secundair onderwijs een brede waaier met een aantrekkelijk aanbod in diverse richtingen : algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs.

Onze vzw kan terugblikken op 180 jaar katholiek onderwijs in Ninove en is gebouwd op een herkenbare, uitstekende onderwijstraditie. In het spoor van onze stichters en bezielers trachten wij dit profiel vandaag op een eigentijdse wijze in te vullen.

De kwaliteit die onze scholen bieden, uit zich niet enkel in kwalitatief cognitief onderwijs, maar ook in de sterke aandacht voor zorg voor elk kind en vooral in het teken van gelijke kansen voor iedereen. Samen met ouders delen wij de gedrevenheid om deze kwaliteit constant te verbeteren, en onze jonge mensen te begeleiden in hun vorming tot weerbare volwassenen.

Wij geloven in onze troeven om peuters, kleuters, en leerlingen de beste kansen te bieden in onderwijs en opvoeding. Hopelijk ook jouw vertrouwen waard.

OVER ONS

IN DE KIJKER

brand-icon

Op de website en Facebookpagina van één van onze scholen (Secundair Onderwijs Weggevoerdenstraat) lijkt de afbeelding die

LEES MEER
Beslissing veiligheidsraad

Beslissing veiligheidsraad

Allereerst hopen wij van harte dat het goed gaat met al onze leerlingen en hun familie. Het

LEES MEER
Inschrijvingen : aangepaste regeling

Inschrijvingen : aangepaste regeling

Door de uitzonderlijke maatregelen voor scholen geldt er momenteel een aangepaste regeling voor de inschrijvingen op onze

LEES MEER
Coronavirus

Coronavirus

De preventiedienst en het crisisteam van vzw Hartencollege evalueren dagelijks de evolutie voor wat betreft de verspreiding

LEES MEER
Vernieuwing secundair onderwijs (eerstes)

Vernieuwing secundair onderwijs (eerstes)

Studieaanbod In de afbeelding hierboven worden de belangrijkste aandachtspunten voorgesteld van de manier waarop binnen het Hartencollege

LEES MEER