brand-icon

Beslissing veiligheidsraad

Allereerst hopen wij van harte dat het goed gaat met al onze leerlingen en hun familie. Het zijn onzekere tijden, we zoeken allemaal naar een zeker perspectief. Ook wij hebben de persconferentie van de Veiligheidsraad met spanning afgewacht en zijn eerder deze week al aan de slag gegaan met de draaiboeken die ons werden bezorgd door de overheid.

Momenteel is ons schoolbestuur in samenwerking met de preventiedienst druk bezig een risicoanalyse te maken om onze leerlingen op een veilige manier naar school te laten terugkeren. Zoals u weet, zal dit gefaseerd verlopen en dat zorgt ervoor dat we ook het verdere verloop van dit schooljaar volgens deze richtlijnen moeten hertekenen.

We bezorgen onze leerlingen en ouders zo snel mogelijk en ten laatste op 8 mei een gedetailleerde planning met daarin de organisatie van de actieve lessen op school in combinatie met afstandsonderwijs en een definitieve beslissing in verband met de examens.