Studieaanbod

In de afbeelding hierboven worden de belangrijkste aandachtspunten voorgesteld van de manier waarop binnen IKORN de onderwijsvernieuwing vorm krijgt in het eerste leerjaar van het secundair.

Raadpleeg zeker ook het volledige verdere studieaanbod. Hieronder volgt de uitleg van het voortraject om verder kennis te maken met dit studieaanbod.

Kennismakingstraject

Infoavond

We nodigen jou en je kind graag uit voor onze gezamenlijke infoavond van onze secundaire scholen Heilige Harten Secundair en het Sint-Aloysiuscollege op woensdag 20 maart om 19.30 uur in de Plomblom.

Graag vooraf registreren via infoavond.ikorn.be of 054 31 74 91

Proeflessen

Op woensdag 27 maart organiseren onze secundaire scholen Heilige Harten Secundair (13.30u-15.30u) en het Sint-Aloysiuscollege (13.30u-15.30u OF 15.30u-17.30u) proeflessen voor leerlingen van het 6de leerjaar. Wil je de sfeer van deze scholen opsnuiven, registreer je dan nu snel voor deze proeflessen via proeflessen.ikorn.be of 054 31 74 91!

Kies voor Heilige Harten secundair indien je lessen wil volgen van 1A (basisdoelen) : Frans-wiskunde of Sint-Aloysiuscollege indien je lessen wil volgen van 1A+ (basis- en uitbreidingsdoelen) : Frans-Latijn-wiskunde .

Opendeurdag

Iedereen welkom op onze opendeurdag:

Inschrijven

Wens je je kind in te schrijven voor het schooljaar 2019-2020, dan kan dit op de campus waar de betreffende richting aangeboden wordt. Voor meer info over deze inschrijvingen, klik op de naam van de richting :

Waar?

Heilige Harten Secundair

Wat?

Twee leerkrachten staan in één ruimte als gelijkwaardige partners samen voor de klas om leerlingen maximale leerkansen te geven binnen een les of lessenpakket. Samen zoeken zij naar een gemeenschappelijke aanpak om de leerlingen de structuur en ondersteuning te bieden waar ze als klas én individueel nood aan hebben.

Waarom?

Welbevinden en motivatie van de leerlingen verhogen door hen

Elke leerling geeft zelf aan welke ondersteuning hij of zij nodig heeft.

Leerlingen leren sneller en beter dankzij co-teaching.

 

Schooljaar 2017-2018

We zijn gestart met co-teaching in:

In het schooljaar 2018-2019 zullen we deze manier van werken uitbreiden naar het 1e leerjaar B en naar 3 en 4 Verzorging-Voeding.

CLIL: Content and Language Integrated Learning

Waar?

Sint-Aloysiuscollege Secundair

Wat?

‘CLIL is een vorm van meertalig onderwijs. Een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.’ De omvang van het pakket CLIL mag maximum 20% van de lesuren van niet-taalvakken (= alle vakken behalve de moderne vreemde talen) omvatten.

Naast het CLIL-traject wordt het betrokken niet-taalvak ook in het Nederlands aangeboden.

Het is de vrije keuze van de leerling om het niet-taalvak in het Nederlands of CLIL te volgen.

Waarom?

Schooljaar 2017-2018

We starten met CLIL in het eerste jaar en de derde graad. Een leerling kiest ervoor om het niet-taalvak te volgen in de vreemde taal of in het Nederlands.

Het traject zal vanaf schooljaar 2018-2019 uitgebreid worden naar de andere studiejaren.

Waar?

Heilige Harten Secundair en Sint-Aloysiuscollege Secundair

Wat? 

Doel?

Schooljaar 2017-2018

Stemprojecten in het eerste jaar Latijn en Moderne Wetenschappen. Proefschool differentiatie wiskunde in de eerste graad in beide studierichtingen.

Schooljaar 2018-2019

Stemprojecten in het eerste jaar op beide vestigingen.