Studieaanbod

In de afbeelding hierboven worden de belangrijkste aandachtspunten voorgesteld van de manier waarop binnen het Hartencollege de onderwijsvernieuwing vorm krijgt in het eerste leerjaar van het secundair.

Raadpleeg zeker ook het volledige verdere studieaanbod. Hieronder volgt de uitleg van het voortraject om verder kennis te maken met dit studieaanbod.

Kennismakingstraject

Infoavond

(voor leerlingen huidige 6de leerjaar, 1ste middelbaar schooljaar 2020-2021)

We nodigen jou en je kind graag uit voor onze gezamenlijke infoavond over het Hartencollege Secundair Onderwijs op donderdag 5 maart om 19.30u in CC De Plomblom, Graanmarkt 12 te Ninove.

Graag vooraf registreren via infoavond.hartencollege.be of 054 31 74 91.

Proeflessen

(voor leerlingen huidige 6de leerjaar, 1ste middelbaar schooljaar 2020-2021)

Op woensdag 25 maart organiseren onze secundaire scholen Onderwijslaan (13.30u-15.30u) en Weggevoerdenstraat (13.30u-15.30u OF 15.30u-17.30u) proeflessen voor leerlingen van het 6de leerjaar. Wil je de sfeer van deze scholen opsnuiven, registreer je dan nu snel voor deze proeflessen via proeflessen.hartencollege.be of 054 31 74 91!

Kies voor Onderwijslaan indien je lessen wil volgen van 1A (basisdoelen) : Frans-wiskunde of Weggevoerdenstraat indien je lessen wil volgen van 1A+ of 1 Latijn (basis- en uitbreidingsdoelen) : Frans-Latijn-wiskunde.

Opendeurdag

Iedereen welkom op onze opendeurdag:

Inschrijven

Wens je je kind in te schrijven voor het schooljaar 2019-2020, dan kan dit op de campus waar de betreffende richting aangeboden wordt. Voor meer info over deze inschrijvingen, klik op de naam van de richting :

Waar?

Hartencollege Secundair Onderwijs • Onderwijslaan

Wat?

Twee leerkrachten staan in één ruimte als gelijkwaardige partners samen voor de klas om leerlingen maximale leerkansen te geven binnen een les of lessenpakket. Samen zoeken zij naar een gemeenschappelijke aanpak om de leerlingen de structuur en ondersteuning te bieden waar ze als klas én individueel nood aan hebben.

Waarom?

Welbevinden en motivatie van de leerlingen verhogen door hen

Elke leerling geeft zelf aan welke ondersteuning hij of zij nodig heeft.

Leerlingen leren sneller en beter dankzij co-teaching.

Schooljaar 2017-2018

We zijn gestart met co-teaching in:

In het schooljaren erop is deze manier van werken uitgebreid naar het 1e leerjaar B en naar 3 en 4 Verzorging-Voeding.

CLIL: Content and Language Integrated Learning

Waar?

Hartencollege Secundair Onderwijs • Weggevoerdenstraat

Wat?

‘CLIL is een vorm van meertalig onderwijs. Een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.’ De omvang van het pakket CLIL mag maximum 20% van de lesuren van niet-taalvakken (= alle vakken behalve de moderne vreemde talen) omvatten.

Naast het CLIL-traject wordt het betrokken niet-taalvak ook in het Nederlands aangeboden.

Het is de vrije keuze van de leerling om het niet-taalvak in het Nederlands of CLIL te volgen.

Waarom?

In het eerste jaar kunnen leerlingen kiezen voor het keuzepakket WOORD (2 uur) waarbinnen spelen met taal centraal staat, zowel in het Nederlands als in het Frans.
Bedoeling is om op een creatieve manier (bv. toneel) de spreekdurf voor Frans te vergroten. De evaluatie betreft een kwalitatieve evaluatie (van onvoldoende naar goed) waarbij de taalvaardigheid en de spreekdurf geëvalueerd worden. We vertrekken vanuit ‘motivatie’ als drijfveer waarbij fouten maken mag!

Vanaf het tweede jaar krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om CLIL te volgen ofwel via een Franstalig of Engelstalig traject. Onze leerlijn wordt als volgt uitgebouwd:

Waar?

Hartencollege Secundair Onderwijs • Onderwijslaan én Weggevoerdenstraat

Wat? 

Vakoverschrijdend werken tussen informatica, wiskunde, techniek en wetenschappen via STEM-projecten.

Doel?

Wie?

Nieuwe leerlingen
In het eerste jaar kan elke leerling in 1A+ of 1A kiezen voor het keuzepakket STEM (2 uur). Blijft de interesse in STEM, dan kan je in het tweede jaar verdergaan in de basisoptie STEM-wetenschappen of kiezen voor de basisoptie Moderne talen en wetenschappen met keuzemodule exacte wetenschappen.

Huidige leerlingen
Leerlingen die hiervoor kiezen zijn sterk in wiskunde omdat ze dezelfde leerstof in minder uren verwerken. In de 2de en 3de graad wordt STEM verdergezet als keuzevak voor leerlingen met een sterk wetenschappelijk profiel.