brand-icon

CLIL

CLIL: Content and Language Integrated Learning

Waar?

Hartencollege Secundair Onderwijs • Weggevoerdenstraat

Wat?

‘CLIL is een vorm van meertalig onderwijs. Een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.’ De omvang van het pakket CLIL mag maximum 20% van de lesuren van niet-taalvakken (= alle vakken behalve de moderne vreemde talen) omvatten.

Naast het CLIL-traject wordt het betrokken niet-taalvak ook in het Nederlands aangeboden.

Het is de vrije keuze van de leerling om het niet-taalvak in het Nederlands of CLIL te volgen.

Waarom?

 • Spreekdurf in de vreemde taal verhogen
 • Taalvaardigheid in de CLIL-taal en in het Nederlands verbeteren
 • Leren leren
 • Meer motivatie creëren voor zowel taalvakken als zaakvakken
 • Vakoverschrijdend werken stimuleren
 • Extra uitdagingen aanbieden
 • Leerlingen beter voorbereiden op de realiteit van het meertalig hoger onderwijs

In het eerste jaar kunnen leerlingen kiezen voor het keuzepakket WOORD (2 uur) waarbinnen spelen met taal centraal staat, zowel in het Nederlands als in het Frans.
Bedoeling is om op een creatieve manier (bv. toneel) de spreekdurf voor Frans te vergroten. De evaluatie betreft een kwalitatieve evaluatie (van onvoldoende naar goed) waarbij de taalvaardigheid en de spreekdurf geëvalueerd worden. We vertrekken vanuit ‘motivatie’ als drijfveer waarbij fouten maken mag!

Vanaf het tweede jaar krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om CLIL te volgen ofwel via een Franstalig of Engelstalig traject. Onze leerlijn wordt als volgt uitgebouwd:

 • in het tweede jaar via het vak Muzikale opvoeding (Engels)
 • in het derde jaar in het vak Plastische opvoeding en/of Latijn (Frans)
 • in het vierde jaar opnieuw in het vak Muzikale opvoeding (Engels)
 • in de derde graad via het vak Esthetica (Frans).