brand-icon

CLIL

CLIL: Content and Language Integrated Learning

Waar?

Sint-Aloysiuscollege Secundair

Wat?

‘CLIL is een vorm van meertalig onderwijs. Een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.’ De omvang van het pakket CLIL mag maximum 20% van de lesuren van niet-taalvakken (= alle vakken behalve de moderne vreemde talen) omvatten.

Naast het CLIL-traject wordt het betrokken niet-taalvak ook in het Nederlands aangeboden.

Het is de vrije keuze van de leerling om het niet-taalvak in het Nederlands of CLIL te volgen.

Waarom?

  • Spreekdurf in de vreemde taal verhogen
  • Taalvaardigheid in de CLIL-taal en in het Nederlands verbeteren
  • Leren leren
  • Meer motivatie creëren voor zowel taalvakken als zaakvakken
  • Vakoverschrijdend werken stimuleren
  • Extra uitdagingen aanbieden
  • Leerlingen beter voorbereiden op de realiteit van het meertalig hoger onderwijs

Schooljaar 2017-2018

We starten met CLIL in het eerste jaar en de derde graad. Een leerling kiest ervoor om het niet-taalvak te volgen in de vreemde taal of in het Nederlands.

  • Plastische opvoeding in het Frans in het 1ste jaar
  • Esthetica in het Frans in de 3de graad voor de richtingen met Moderne Talen
  • Wiskunde in het Engels in de 3de graad voor de richtingen Moderne Talen met 3 uur wiskunde

Het traject zal vanaf schooljaar 2018-2019 uitgebreid worden naar de andere studiejaren.