brand-icon

Coronavirus

De preventiedienst en het crisisteam van vzw Hartencollege evalueren dagelijks de evolutie voor wat betreft de verspreiding van het coronavirus.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze scholen?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren (voorlopig volgens de gangbare uren) voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders (65-plussers).

We vragen expliciet aan de ouders om, indien enigszins mogelijk, zelf opvang te voorzien zodat we voorrang kunnen geven aan werknemers uit de zorg- en veiligheidssector. We laten geen ouders toe in de gebouwen van de school. De leerlingen worden afgezet aan de schoolpoort.

Deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duren t.e.m. 3 april 2020. Wijzigingen en aanvullingen zullen gecommuniceerd worden. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Wie bijkomende vragen heeft, neemt telefonisch of via Smartschool contact op met de school.